Nota de informare destinata candidatilor

 • Nota de informare destinata persoanelor care candideaza pentru un loc de munca in cadrul Arctic (RO)
 • Arctic Job Applicant Privacy Notice (EN)

 


Nota de informare destinata persoanelor care candideaza pentru un loc de munca in cadrul Arctic

 

Arctic S.A.  („Arctic”, „noi” sau „noua”) va folosi datele dvs. cu caracter personal în procesul de recrutare, cu respectarea legilor aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal. Dacă aveți cunoștință de faptul că au avut loc modificări sau că există inadvertențe în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, trebuie să informați Arctic despre respectivele modificări, astfel încât datele dumneavoastră cu caracter personal să poată fi actualizate sau corectate.

 

Candidatura și/sau participarea la un interviu nu va da naștere unei relații de muncă sau vreunui alt tip de contract între Arctic și dumneavoastră. Depunerea CV-ului nu obligă Arctic să aibă în vedere candidatura dumneavoastră, să vă acorde un interviu sau să vă facă o ofertă de muncă. Dacă în urma unei candidaturi depuse de către dumneavoastră, Arctic vă oferă un loc de muncă, respectiva ofertă de muncă va fi condiționată de semnarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor scrise de angajare și de respectarea de către dumneavoastră a oricăror alte solicitări rezonabile din partea Arctic.

 

Tipuri de Date cu Caracter Personal Colectate

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ne transmiteți CV-ul sau când candidați pentru un loc de muncă prin intermediul unui formular de înregistrare online sau al unui website de căutare de locuri de muncă ori atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt transmise de terțe parti, precum agentii de recrutare sau persoane care va recomanda. Datele cu caracter personal pe care le colectăm și le folosim în legătură cu dumneavoastră includ următoarele tipuri de date:

 

 • Informații personale (cum sunt numele, titulatura, data nașterii, adresa, adresa de email, numărul de telefon, naționalitatea, genul);

 • Educația și detaliile privind cursurile de calificare absolvite (istoricul studiilor absolvite);

 • Istoricul locurilor de muncă (inclusiv CV-ul și datele de contact ale persoanelor care vă recomandă);

 • Rapoartele evaluărilor performanței, rezultatele interviurilor de evaluare a performanței, testele de evaluare a performanței, informații despre activitățile întreprinse și cursurile absolvite pentru dezvoltarea profesională, existența permisului de conducere, calitatea de membru în diverse asociații;

 • Imaginea și vocea (înregistrări în cadrul procesului de recrutare online, cand acordati acces la microfon si camera in cadrul unor platforme de recrutare);

 • Datele cuprinse în cazierul judiciar, numai atunci când prelucrarea este prevăzută de legea aplicabilă;

 • Alte informații pe care ni le furnizati in mod voluntar (precum fotografia dumnavoastra, familia, modul de viata sau circumstante personale).

 

Scopurile și Temeiul Juridic pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră vor fi folosite de Arctic în scopul:

 

 • de a încheia un contract de muncă, dacă candidatura dumneavoastră este de succes, inclusiv în vederea activităților de administrare a personalului și pentru a face demersurile prealabile încheierii contractului de muncă, inclusiv pentru a desfășura verificări privind istoricul dumneavoastră, precum solicitarea de recomandări de la foști angajatori ai dvs.;

 

 • intereselor legitime ale Arctic în legătură cu administrarea, evaluarea și gestionarea candidaturii dumneavoastră pentru postul respectiv, inclusiv pentru a stabili dacă corespundeți rolului pentru care ați aplicat și pentru a vă informa în legătură cu evoluția candidaturii dumneavoastră;

 

 • de a respecta obligațiile legale ale Arctic, cum ar fi prelucrarea de informații despre naționalitatea dumneavoastră sau despre situația vizei pentru a respecta legile privind imigrația și cele privind relațiile de muncă;

 

 • activităților de practică (internship) sau proiectelor legate de implementarea acestora.

 

Dacă vă opuneți colectării și folosirii datelor cu caracter personal care sunt necesare societății pentru a își îndeplini obligațiile legale sau a putea încheia un contract de muncă, este posibil să nu putem prelucra candidatura dvs.

 

Dacă ne puneți la dispoziție datele cu caracter personal ale unor terțe părți (cum sunt informațiile despre persoanele care vă recomandă), trebuie să vă asigurați că notificați respectiva terță persoană înainte de a ne comunica datele sale cu caracter personal, prezentându-i acesteia prezenta Notă de Informare, explicându-i faptul că datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate conform prezentei Note de Informare și obținându-i acordul, acolo unde este cazul.

 

Cu cine partajam datele dumneavoastra cu caracter personal

În scopurile indicate mai sus, este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal altor persoane, iar destinatarii ar putea fi:

 

Persoanele care vă recomandă

În contextul (si in scopul) candidaturii dumneavoastră pentru un loc de muncă în cadrul Arctic, vom contacta și discuta despre experiența și performanța dumneavoastră anterioare cu orice persoane pe care le indicați ca persoane de referință. Acest lucru ar putea implica transferul unora dintre datele dumneavoastră cu caracter personal către aceste persoane.

 

Alte entități ale grupului international Arcelik

Este posibil să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către alte societăți care aparțin grupului Arcelik, care ar putea să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal conform prezentei Note de informare. În special, în cazul în care candidați pentru o poziție de nivel management - senior, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi dezvăluite catre Koc Holding, care deține grupul Arҫelik, cu sediul în Turcia, care va fi cea care va lua deciziile finale de angajare pe astfel de poziții.

 

Furnizori de servicii

Societatea poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți care furnizează servicii și care acționează ca persoane împuternicite, cum ar fi furnizorii IT, în scopul dezvoltării sistemului și pentru suport tehnic. Furnizorii de servicii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu le este permis să folosească datele cu caracter personal în niciun alt scop decât acela de a presta serviciile pe care ni le furnizează.

 

Parteneri de afaceri

Este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal către partenerii noștri de afaceri, dacă acest lucru este necesar în cadrul procesului de selecție a candidaților, cum ar fi: consultanti in procesul de recrutare si agentii de recrutare, furnizori de instrumente de recrutare online, societățile contractate pentru a desfășura verificările istoricului dumneavoastră în numele nostru.

 

Terțe părți atunci când este prevăzut de lege

Este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal către o terță parte, dacă acest lucru este necesar în vederea respectării unei obligații legale sau a unei decizii emise de o autoritate judiciară, o autoritate publică sau un organ guvernamental, ori dacă dezvăluirea este necesară pentru asigurarea securității naționale, pentru aplicarea legii sau din alte motive de importanță publică.

 

Terțe părți în legătură cu o vânzare de întreprindere

În cazul în care vom realiza o vânzare sau un transfer de active sau dacă vom fi altfel implicați într-o fuziune sau un transfer de activitate / active, este posibil să vă transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către una sau mai multe terțe părți în cadrul respectivei tranzacții.

 

Alte terțe părți cu acordul dumneavoastră

Este de asemenea posibil să distribuim datele dumneavoastră cu caracter personal către alte terțe părți, cu acordul dumneavoastră.

 

Transferul Internațional de Date cu Caracter Personal

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi situați în țări din afara Spațiului Economic European („SEE”), Marii Britanii („Marea Britanie”) sau tarii dvs. de rezidenta, dupa caz, care pot avea legi care reglementează un nivel diferit de protecție a datelor cu caracter personal față de legile țării dumneavoastră de reședință. În special, putem transfera datele dvs. cu caracter personal către compania noastră mama din Turcia.

 

Ne angajăm ca, în conformitate cu legile relevante privind protecția datelor cu caracter personal, să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal care ar putea face obiectul unui transfer transfrontalier.

 

Înainte de a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE, a Marii Britanii sau a tarii dvs. de rezidenta, vom adopta garanții pentru a ne asigura că respectivele date beneficiază de același nivel de protecție ca și cel prevăzut de legile aplicabile privind protecția datelor din cadrul SEE, Marea Britanie sau tara de rezidenta, dupa caz, inclusiv clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană. Puteți obține un exemplar al acestor clauze contactându-ne folosind informațiile din secțiunea Cum sa ne contactatide mai jos.

 

Cat timp pastram datele dvs. cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute în prezenta notă și pe termenul impus de legea aplicabilă.

 

În cazul în care candidatura dumneavoastră este respinsă, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi păstrate timp de 6 luni pentru oportunități viitoare de angajare, numai cu consimțământul dvs., sub condiția respectării legii aplicabile privind păstrarea datelor cu caracter personal. Vă puteți retrage oricând consimțământul folosind datele de contact din secțiunea Cum sa ne contactatide mai jos.

 

Informațiile obținute în contextul verificărilor istoricului vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legea aplicabilă.

 

Dacă candidatura dumneavoastră este una de succes și vă este oferit un loc de muncă în cadrul Societății, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate într-un dosar de personal și vor fi prelucrate și păstrate conform legii aplicabile și potrivit Notei de informare adresate angajaților, un exemplar al acesteia urmând să vă fie pus la dispoziție.

Care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu datele cu caracter personal

 

Sub rezerva condiționărilor și limitărilor prevăzute de legea aplicabilă, aveți dreptul de a solicita accesarea, rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora sau de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Aveti dreptul de asemenea să solicitați portabilitatea datelor și să contestați anumite decizii automate pe care le-am putea adopta în ceea ce vă privește, dacă respectivele decizii au efecte juridice sau consecințe de o însemnătate similară. Noi nu desfășurăm în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în cazul în care vom întreprinde acest lucru, vă vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de decizii.

 

Solicitările în acest sens trebuie depuse în scris folosind datele de contact din secțiunea Cum sa ne contactatide mai jos.

 

Cum sa ne contactati

Daca aveti intrebari referitoare la exercitarea drepturilor, modul cum utilizam datele dvs. cu caracter personal sau cu privire la aceasta Nota de informare in general, va rugam sa completati Formularul de contact date cu caracter personal, care se regaseste de pe site-ul nostru, www.arctic.ro, sectiunea Protectia datelor personale > Formular de contact date cu caracter personal, sau direct la adresa https://www.arctic.ro/formular-de-contact-date-cu-caracter-personal.

Autoritatile de Supraveghere

Autoritatile de Supraveghere sunt autoritati publice independente care verifica, in baza prerogativelor de investigatie si corective, modul cum se aplica legea privind protectia datelor cu caracter personal. Acestea furnizeaza consiliere de specialitate cu privire la problemele de protectia datelor si gestioneaza reclamatiile depuse impotriva incalcarilor legislatiei protectiei datelor.

 

Punctul de contact principal, ca regula generala, pentru intrebari privind protectia datelor, este Autoritatea de Supraveghere din tara in care societatea isi are sediul principal. Cu toate acestea, daca societatea prelucreaza date cu caracter personal in tari diferite sau este partea a unui grup de companii din diferite state, punctul de contact principal poate fi o Autoritate de Supraveghere din alt stat.

 

Datele de contact ale Autoritatii de Supraveghere din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul Magheru 28-30, Sector 1 BUCUREŞTI, Tel. +40 31 805 9211Fax +40 31 805 9602, Email: anspdcp@dataprotection.ro, Website: http://www.dataprotection.ro/.

 

 

 

 

Prezenta Notă de informare a fost actualizată in Iulie 2021.

 

 

 


Arctic Job Applicant Privacy Notice

 

 

Arctic (“Arctic” or “we” or “us”) will use the personal data we collect about you in the context of a job application process in compliance with applicable privacy and data protection laws. If you are aware of changes or inaccuracies in your personal data, you should inform Arctic of such changes so that your personal data may be updated or corrected.

 

Any job application or the granting of an interview will not create an employment relationship or other agreement between Arctic and yourself. The submission of your resume and application does not obligate Arctic in any way to consider your application, to grant an interview or to make an offer of employment. If subsequent to a job application you are offered employment by Arctic, that offer of employment will be conditional on your executing written terms and conditions of employment and complying with any other reasonable requests of Arctic.

 

Types of Personal Data Collected

We may collect personal data relating to you when you submit your CV to us or apply for a job via an online registration form or a job-search website or if your personal data is submitted to us via third-parties, such as recruiters or referees. The personal data we collect and use about you include the following types of data:

 

 • Personal details (such as name, title, date of birth, address, email address, phone number, nationality, gender),

 • Education and training details (such as education history),

 • Employment history (including CV and referee contacts),

 • Performance evaluation reports, results of performance evaluation interviews, performance evaluation tests, information on activities and trainings concerning career development, driving license, memberships of associations, foundations,

 • Recording the online recruitment process, when you provide access to your camera and microphone on specific recruiting platforms,

 • Data from the criminal record, when the processing is required by the applicable law; and

 • Any other information you provide to us on a voluntary basis (such as a photograph, Family, lifestyle or personal circumstances).

 

Purposes and Legal Basis for Processing Personal Data

The personal data that we process relating to you will be used by Arctic for the purpose of:

 

 • entering into an employment contract with you if your application is successful, including for purposes of personnel administration and to take steps which are necessary before Arctic can enter into an employment contract with you, including to carry out appropriate background and security checks;

 • Arctic’s legitimate interests in connection with the administration, evaluation, and management of your job application, including to determine your suitability for the role you have applied for and to keep you informed of your progress; and

 • meeting Arctic’s legal obligations, such as processing information about your nationality or visa status to comply with immigration and employment laws.

 • internship and internship related projects and implementation.

 

If you oppose the collection and use of some of the personal data processed in order to meet Arctic’s legal obligations or to enter into the employment contract, we may not be able to process your job application.

 

If you provide us with the personal data of third parties (such as information relating to your referees), you must ensure that you notify the relevant third party before sharing their personal data with us by showing them this Privacy Notice, explaining that their personal data will be processed in accordance with this Privacy Notice, and obtaining their consent, where appropriate.

 

Sharing of Personal Data

For the purposes set out above, we may share your personal data with other parties. The recipients of your personal data may include:

 

Referees

In the context (and for the purposes) of your job application process with us, Arctic will contact and discuss your previous experience and performance with any persons you indicated as referees. This may involve the transfer of some of your personal data to these persons.

 

Other entities of Arçelik’s worldwide group

Arctic may transfer your personal data to other Arҫelik departments and affiliated companies, who may use your personal data in accordance with this Privacy Notice. In particular, if you are applying for a senior management-level position, your personal data will be shared with the holding company of the Arҫelik group, Koç Holding, located in Turkey who will make final hiring decisions for such positions.

 

Service providers

Arctic may transfer your personal data to companies that provide services to us in connection with the job application process, such as IT providers for the purposes of system development and technical support. The service providers are required to keep your personal data confidential and are not permitted to use the personal data for any other purpose than to carry out the services they are performing for us.

 

Business partners

We may disclose your personal data to our business partners if it is necessary for the job application process, such as consultants in recruitment process and recruitment agencies, providers of on-line recruitment tools and companies contracted to carry out background checks on our behalf.

 

Third parties where required by law

We may disclose your personal data to a third party if it is necessary to comply with a legal obligation or the decision of a judicial authority, a public authority or a government body, or if disclosure is necessary for national security, law enforcement or other issues of important public interest.

 

Third parties in connection with a business sale

If we make a sale or transfer of assets or are otherwise involved in a merger or business / asset transfer, we may transfer your personal data to one or more third parties as part of that transaction.

 

Other third parties with your consent

We may also share your personal data with other third parties when you consent to such sharing.

 

International Transfers of Personal Data

The recipients of your personal data may be located in countries outside the European Economic Area (“EEA”), the UK or your country of residence, as applicable, which may have laws providing for a different level of data protection than the laws in your country of residence. In particular, we may transfer your personal data to our holding company located in Turkey. Arctic is committed, consistent with relevant data protection laws, to the protection of your personal data which may be transferred across borders.

 

Before transferring your personal data outside the EEA, the UK or your country of residence, as applicable, we will adopt safeguards to ensure that such data will be afforded the same level of protection as under applicable data protection laws within the EEA, the UK or your country of residence, as applicable, including the standard contractual clauses adopted by the European Commission, where appropriate. You can obtain a copy of these clauses by contacting us using the form provided in the “How to contact us” section below.

 

Data Retention

Your personal data will be retained only for so long as reasonably necessary for the purposes set out in this notice and as long as required by applicable law. In case your application is rejected, your personal data may be retained on file for six (6) months to be used for future employment opportunities, subject to applicable law on retention of personal data. If you do not want us to retain your personal data in our talent database, please let us know in your application or contact us using the form provided in the “How to contact us” section below.

 

The information obtained in the context of background checks will be retained only for so long as reasonably necessary for the purposes set out above, in accordance with applicable law.

 

If your application is successful and you are offered employment with Arctic, your personal data will be transferred to an employee personnel file and will be processed and retained in accordance with applicable law and the applicable employee privacy notice, a copy of which will be provided to you.

 

Your Rights

Subject to the conditions and limitations set out in applicable law, you are entitled to request access to, rectification or erasure of your personal data or restriction of the processing or to object to the processing of your personal data by us. You may also be able to request data portability and to contest certain automated decisions we may make about you if such decisions have legal or otherwise similarly significant consequences. We do not typically carry out automated decision making but, if we do, we will make it clear where such decisions are being made.

 

Requests should be submitted using the form provided in the “How to contact us” section below.

 

 

How to contact us

If you have any questions regarding your rights, how we use your personal data or this Privacy notice in general please fill in the Contact form – data privacy, that you can access on our website www.arctic.ro in the section Protectia datelor personale > Formular de contact date cu caracter personal or directly at https://www.arctic.ro/formular-de-contact-date-cu-caracter-personal/.

 

Supervisory Authorities

Supervisory Authorities are independent public authorities that supervise, through investigative and corrective powers, the application of the data protection law. They provide expert advice on data protection issues and handle complaints lodged against violations of the applicable data protection legislation.

 

Generally speaking, the main contact point for questions on data protection is the Supervisory Authority in the country where company/organization in question is based. However, if that company/organization processes data in different countries or is part of a group of companies established in different countries, that main contact point may be a Supervisory Authority in another country.  

 

Contact details of the Romanian Supervisory Authority: The National Supervisory Authority for Personal Data Processing, B-dul Magheru 28-30, Sector 1 BUCUREŞTI, Tel. +40 31 805 9211, Fax +40 31 805 9602, Email: anspdcp@dataprotection.ro, Website: http://www.dataprotection.ro/

 

 

 

This Privacy Notice was last updated in July 2021.